Aktualności

2015-08-06 Wyzwanie dla aktywnych NGO – powołanie LGD

W Toruniu powstanie Lokalna Grupa Działania, która zbuduje strategię działań – wszystko ma odbyć się oddolnie siłami organizacji i mieszkańców. Pierwsze spotkanie tego procesu już we wtorek.

Osoby aktywne w toruńskich organizacjach pozarządowych, które chcą się włączyć w kierowanie rozwojem lokalnym Torunia, pomagając w ten sposób w rozwiązywaniu problemów społeczności miasta powinny koniecznie wziąć udział w spotkaniu informacyjnym w najbliższy wtorek, 11 sierpnia. Tego dnia w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu od godz. 17ej rusza spotkanie informacyjne dot. „rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (RLKS). Spotkanie organizuje Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) to metoda i przestrzeń do współpracy przede wszystkim dla toruńskich stowarzyszeń i fundacji zaangażowanych statutowo w rozwiązywanie problemów społecznych, przeciwdziałanie społecznemu i zawodowemu wykluczeniu osób i rodzin, aktywizację dzieci i młodzieży, działania wspierające rozwój i integrację społeczności lokalnej naszego miasta. W ramach środków UE w latach 2014-2020 można powoływać również w miastach lokalne grupy działania – w formule stowarzyszeń z udziałem organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i samorządu. Powołane w miastach LGD korzystać będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, by realizować użytecznie społeczne przedsięwzięcia projektowe, przygotowane przez mieszkańców i ich organizacje. By tę szansę dobrze wykorzystać potrzebny jest wspólnie wypracowany przez partnerów współpracy plan – strategia rozwoju, którą przygotowywać będzie powstająca Lokalna Grupa Działania.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia zaprasza do włączenia się w ten partycypacyjny proces wszystkie toruńskie podmioty III sektora. Plan wspólnych działań na najbliższe kilka tygodni jest następujący:

11 sierpnia br., godz. 17.00 – spotkanie informacyjne nt. RLKS i LGD,  w tym dyskusja
19 sierpnia br. – termin składania deklaracji zaangażowania przez potencjalnych uczestników i realizatorów LGD i strategii,
21 sierpnia br., godz. 17.00 – robocze spotkanie dla zainteresowanych organizacji.

W organizację spotkań zaangażowani są również przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji, którzy wybrani zostali przez toruńskie organizacje do składu Rady.