Aktualności

2016-01-15 Wyróżnienia „Organizacja sprawdzona” zostały przyznane

Na zorganizowanej w Toruniu konferencji ogłosiliśmy laureatów III edycji certyfikacji „Organizacja sprawdzona”. Kapituła Certyfikatu przyznała je czterem organizacjom z regionu.

Laureatami certyfikatu zostali Fundacja Kreatywnej Edukacji z Bydgoszczy, Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej z Chodcza, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria z Inowrocławia oraz Fundacja Światło z Torunia.

– W certyfikacji nie ma znaczenia, czy organizacja ma wielu czy też kilku członków. Nie jest ważne jaki jest zasięg jej działania, ani też dla jakiej grupy odbiorców powstała. Ważne, aby organizacja działając dla innych, działała z oddaniem, stawała się coraz bardziej profesjonalna, a swoją aktywnością potrafiła „zarazić” innych – wyjaśnia Janusz Wiśniewski, sekretarz Kapituły Certyfikatu. – Poprzez certyfikację wyróżniamy organizacje, które określamy jako „profesjonalnych społeczników, certyfikowanych entuzjastów”. Ich działalność, sposób i forma jej prowadzenia są dla nas inspiracją i wzorem – dodaje.

Konferencja, podczas której ogłoszone zostały wyniki III edycji certyfikatu zgromadziła ponad 140 osób z blisko 120 organizacji pozarządowych. W trakcie spotkania okolicznościowe statuetki wręczyli wspólnie reprezentanci III sektorów – publicznego, Sławomir Kopyść, wicemarszałek województwa, gospodarczego, Marta Olszewska, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej oraz pozarządowego, Ewa Grobelska, wiceprezes zarządu Federacji. Był też czas na prezentację działalności wyróżnionych organizacji, a po wspólnej, plenarnej części także na spotkania w grupach tematycznych. W jednej z nich rozmawiano o zmianach prawa dotyczącego NGO od 2016 roku, w kolejnej o środkach dostępnych dla NGO w pierwszych regionalnych konkursach finansowanych z UE, w trzeciej o doświadczeniach i możliwościach współpracy między organizacjami zaangażowanymi w tworzenie LGD w miastach, a w czwartej o pomyśle certyfikowania samorządów-partnerów organizacji pozarządowych.

Decyzję w sprawie przyznania certyfikatów podejmuje Kapituła Certyfikatu w oparciu o informacje uzyskane od organizacji aplikujących, od przedstawicieli Kapituły z wizyt w organizacjach, z rekomendacji otrzymanych przez aplikujących od innych podmiotów itp. Kapitułę powołuje zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a w składzie Kapituły połowa miejsc zagwarantowane jest dla reprezentantów III sektora z regionu (wśród nich także przedstawicieli organizacji uprzednio certyfikowanych), a drugą połowę tworzą przedstawiciele administracji publicznej (reprezentanci samorządu regionu, wojewody, powiatów), przedstawiciele biznesu (organizacji zrzeszających przedsiębiorców) oraz mieszkańców województwa (osoby wybrane w otwartym, publicznym naborze). Taki skład Kapituły gwarantuje utrzymanie „sektorowego” charakteru wyróżnienia (większość głosów w Kapitule mają NGO), a jednocześnie zapewnia jego transparentność (udział partnerów publicznych, biznesowych i mieszkańców).

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z konferencji, kolejne dostępne są na profilu Federacji na Facebooku (kliknij tutaj >>>). Niebawem opublikujemy informację o wyróżnionych organizacjach, jak też elektroniczną wersję publikacji prezentującej wszystkie organizacje wyróżnione dotychczas certyfikatem.
 

Wyróżnienie dla Fundacji Kreatywnej Edukacji
Wyróżnienie dla Fundacji Kreatywnej Edukacji
Wyróżnienie dla Bractwa Miłośników Ziemi Chodeckiej
Wyróżnienie dla Bractwa Miłośników Ziemi Chodeckiej
Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria
Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria
Wyróżnienie dla Fundacji Światło
Wyróżnienie dla Fundacji Światło
Reprezentanci organizacji-laureatów III edycji Certyfikatu
Reprezentanci organizacji-laureatów III edycji Certyfikatu


Tegoroczna edycja certyfikacji została dofinansowana ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.