Aktualności

2011-01-03 Wprowadź procedurę, bo…

Od kilku miesięcy na fundacjach spoczywa nowy obowiązek prawny - opracowanie i stosowanie w organizacji „procedur zapobiegania praniu pieniędzy”. Obowiązek ten wynika z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu i dotyczy wszystkich fundacji bez względu na ich wielkość, obroty finansowe oraz formy prowadzonej działalności.

Tymczasem podmioty pozarządowe w większości nawet nie podejrzewają, że ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ich dotyczy, a co więcej nakłada na nie konkretny obowiązek – przygotowania i stosowania procedury w swojej działalności.

Aby pomóc Organizacjom z województwa w spełnieniu tego obowiązku, Federacja świadczy nieodpłatne wsparcie w zakresie opracowania indywidualnej procedury dla fundacji oraz indywidualnego spotkania w zakresie jej stosowania w bieżącej działalności. W praktyce procedura to kilkunastostronicowy dokument. Jego opracowanie, jak też indywidualne spotkania z organizacjami prowadzą radcowie prawni związani z Federacją.

Kwestia opracowania i wdrożenia procedury w organizacjach jest bardzo pilna – opisywane w mediach przykłady kontroli fundacji z terenu kraju wskazują, że za brak procedury i jej stosowania grozi nawet odpowiedzialność karna. Jednocześnie instytucje publiczne mogą wymagać od organizacji aplikujących o dotacje oświadczenia o stosowaniu procedur w działalności fundacji.

Pomoc świadczona organizacjom jest nieodpłatna - finansowane jest ze środków projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze względów organizacyjnych i rozliczeniowych, prosimy o telefoniczne zgłoszenia dotyczące skorzystania z ww. wsparcia do 21 stycznia 2011 roku. Z każdą organizacją zainteresowaną opracowaniem i wdrożeniem procedury umawiać będziemy indywidualne spotkania. Telefon do kontaktu: 56 651 82 78 lub 602 743 886.