Aktualności

2022-09-30 Wolontariat w szkole - jak prowadzić, jak motywować (szkolenie)

Nauczycieli kujawsko-pomorskich szkół zapraszamy na spotkanie poświęcone organizowaniu i rozwijaniu wolontariatu szkolnego. Mowa będzie o organizacji wolontariatu, skutecznych metodach pracy z wolontariuszami, a także o środkach finansowych na akcje wolontariatu szkolnego, które przyznajemy w Korpusie Solidarności. Spotkanie organizujemy we Włocławku.

Jednodniowe spotkanie szkoleniowe zaplanowaliśmy we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (przy ul. Żabiej 12a) we wtorek 11 października br. od 9:00. Podczas szkolenia rozmawiać będziemy m.in. o prawnych aspektach organizowania wolontariatu w szkole, o podejmowaniu współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, o obowiązkach organizatora wolontariatu, o zasadach prowadzenia dokumentacji, o ubezpieczeniu wolontariuszy, o przygotowywaniu planów pracy dla Szkolnych Korpusów Solidarności oraz o sposobach zachęcania uczniów do aktywności wolontariackiej. Będzie także mowa o naszych propozycjach wsparcia finansowego akcji i inicjatyw przygotowanych przez uczniów - uczestnicy będą mogli przygotować wniosek o takie środki na działania jeszcze w tym roku!

Podczas spotkań zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, jednak niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

(1) zgłoszenie udziału najpóźniej do 09.10.2022 r. przez nasz formularz uczestnictwa >>,
(2) zarejestrowanie się (lub już posiadanie konta) w Systemie Obsługi Wolontariatu Korpusu Solidarności (SOW).

Zapraszamy!