Aktualności

2014-08-18 Województwo - NGO. Co w 2015 roku?

Problemy społeczne czy kultura? Edukacja czy sport? A może współpraca międzynarodowa? Trwają konsultacje programu, który w 2015 roku będzie regulował współpracę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi, a więc m.in. przedmiot i zakres konkursów.

Prace nad programem rozpoczęły się już w czerwcu. Pojawiło się od tego czasu wiele propozycji, uwag i opinii od organizacji reprezentujących różne branże i środowiska. Propozycje wymagają dalszej dyskusji i doprecyzowania w gronie organizacji i pracowników samorządu.

Dlatego zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 28 sierpnia 2014 roku w godz. 10.00 do 13.30 w Urzędzie Marszałkowskim (Plac Teatralny 2, Sala Patio A, I piętro) w Toruniu. Jest ono organizowane przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych we współpracy z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego. Zobacz program spotkania>>>

Proponowane nowe rozwiązania do treści Programu dotyczą zarówno współpracy finansowej jak i pozafinansowej. Wstępne postulaty z czerwca br. są obecnie (do 25.08.br.) konsultowane poprzez bezpłatne narzędzie on-line prowadzone przez Federację: www.stacja-konsultacja.pl.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej e-mailem lub faksem (Pobierz>>>) do dnia 26 sierpnia 2014 roku.Spotkanie jest organizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.