Aktualności

2013-06-03 Trzeci sektor mówi... SPRAWDZAM!

Już 12 czerwca 2013 roku odbędzie się uroczystość wręczenia certyfikatów „Organizacja sprawdzona” laureatom tegorocznej edycji. To również okazja do dyskusji nt. zasad i standardów działania NGO i współdziałania z administracją publiczną wszystkich szczebli.

Konferencja „Organizacje pozarządowe – sprawdzony partner współpracy” odbędzie się w Toruniu (Hotel „Filmar”, 12 czerwca, rozpoczęcie o godz. 10.00).

- Punktem wyjścia do dyskusji podczas spotkania będą doświadczenia NGO oraz naszej Federacji z konkretnych działań międzysektorowych i swoista „stop klatka” ich przebiegu oraz efektów. – mówi Janusz Wiśniewski z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W drugiej części spotkania w grupach warsztatowych dyskutowane będą kwestie reprezentacji NGO, rozwoju konsultacji społecznych i udziału w nich naszych organizacji oraz egzekwowania praw w relacjach z administracją publiczną. – Zależy nam, żeby wnioski ze spotkania służyły nie tylko rozwojowi naszej Federacji – dodaje Janusz Wiśniewski - ale przede nadawały kierunek współpracy kujawsko-pomorskich fundacji i stowarzyszeń.

Szczegółowy program spotkania dostępny jest TUTAJ>>>


Podczas części plenarnej konferencji zostaną ogłoszone również wyniki prac Kapituły Certyfikatu „Organizacja sprawdzona” w 2013 roku oraz wręczone będą certyfikaty i statuetki dla organizacji wyróżnionych w tegorocznej edycji certyfikatu jakości.

Zgłoszenia udziału w konferencji można przesyłać do 10 czerwca 2013 roku na formularzu, który można pobrać TUTAJ>>>