Aktualności

2020-02-06 Strategicznie o aktywności obywatelskiej – dołącz do zespołu

Chyba już każdy aktywny społecznie mieszkaniec województwa wie, że w regionie powstaje Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku. Dlatego Rada Działalności Pożytku Publicznego naszego województwa zaprasza przedstawicieli NGO do udziału w pracach zespołu roboczego, który zajmie się ważnymi kwestiami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zaproponuje je do ujęcia w przygotowywanej strategii.

Zespół powstaje z inicjatywy Rady Pożytku, a sam pomysł powołania zespołu to jeden z wyników dwudniowego warsztatu organizowanego przez Radę w grudniu 2019 roku (pisaliśmy o tym tutaj >>). Zadaniem zespołu jest włączenie się w proces budowania strategii, ze szczególnym uwzględnieniem tematów związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Zespół składał się będzie z przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wspólnie dyskutować i wypracowywać będą rozwiązania do strategii.

Do poniedziałku, 10 lutego br. można złożyć swoje zgłoszenie wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl. Formularz można pobrać tutaj >>.

Spośród zgłoszeń Rada wybierze skład zespołu. Pierwsze ze spotkań dla wybranej grupy planowane jest w ostatnim tygodniu lutego br.