Aktualności

2013-05-27 Samorządy zlecają – organizacje realizują!

Każdego roku samorządy lokalne oraz powiatowy organizują konkursy na dotacje dla organizacji pozarządowych. Pieniędzy zwykle jest zbyt mało, by zaspokoić potrzeby różnych grup mieszkańców oraz bogate plany stowarzyszeń i fundacji. Jakie są zatem priorytety w zlecaniu zadań? Jakie wnioski płyną z tegorocznych konkursów na zadania zlecane organizacjom w gminach powiatu wąbrzeskiego? Co można ulepszyć w procesie naboru i oceny składanych ofert? Jakie zadania powinny znaleźć się w planach samorządów do dofinansowania w roku 2014?

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych w Toruniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zapraszają do udziału w debacie, podczas której w gronie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej z terenu powiatu poszukiwać będziemy konstruktywnych odpowiedzi na postawione powyżej pytania.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 maja 2013 roku w godz. 10.00-14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie.

Prosimy, aby zainteresowane uczestnictwem organizacje przesłały wypełnioną kartę zgłoszeniową (faksem lub e-mailem) do dnia 27 maja 2013 roku. Liczba miejsc ograniczona.

 

Do pobrania:

- karta zgłoszeniowa

- program