Aktualności

2019-03-18 Rozeznanie rynku: Poczęstunek na spotkaniach (4/2.16/2019)
Photo by se hui(shirley) Kim, freeimages.com

Od dzisiaj do czwartku, 21 marca br. czekamy na oferty dotyczące zapewnienia poczęstunku na spotkaniach Rady Edukacyjnej. Rada to kilkuosobowe gremium, które planuje, nadzoruje i monitoruje realizację naszych działań dot. wspierania organizacji pozarządowych w zdobywaniu kompetencji w procesach stanowienia prawa (w projekcie "Organizacje stanowią prawo").

Zapraszamy do nadysłania ofert/wycen usługi cateringowej, która polega na: zapewnieniu poczęstunku na spotkaniach zespołu 11 osób raz w miesiącu (od marca 2019 do grudnia 2019 - 10 spotkań). Jako poczęstunek rozumiane jest jednokrotne podanie kawy, herbaty, kanapek i ciasta dla ww. zespołu 11 osób podczas spotkań, które odbywają się w Toruniu (w naszych salach/pomieszczeniach).

Na poczęstunek o którym mowa powyżej składają się (a) kawa czarna z ekspresu dla każdego uczestnika oraz herbata czarna wraz z wrzątkiem dla każdego uczestnika; (b) woda mineralna gazowana i niegazowana w butelkach - 0,5 litra na osobę; (c) dwa rodzaje ciasta – po dwa kawałki na osobę; (d) kanapki (min. trzy dla jednego uczestnika).

Ofertę/wycenę prosimy przesyłać mailem na adres federacja@federacja-ngo.pl do 21 marca br. (czwartek). W ofercie prosimy o wskazanie kwoty brutto, tj. pełnego kosztu podania poczęstunku dla 1 osoby.

Powyższe postępowanie jest prowadzone w myśl zasady rozeznania rynku opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Szkoła Stanowienia Prawa jest elementem projektu „Organizacje stanowią prawo”, który jest realizowany przez Federację w partnerstwie z CISTOR-Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundacją Stabilo i Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsięwzięcie służy rozwojowi kompetenckich przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa.Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. rozeznania rynku 4/2.19/2019 (z 22 marca 2019 roku)

W trakcie trwania naboru ocen/wycen do Zamawiającego wpłynęły dwie ważne oferty, z których jedna wskazała cenę brutto tyt. poczęstunku dla jednego uczestnika spotkań na poziomie 30,00 zł brutto, druga kwotę 40,00 zł brutto. Obie wyceny przekraczają budżet jakim dysponuje Zamawiający na wykonanie usługi. 

Dziękujemy za zainteresowanie i złożone oferty!