Aktualności

2017-09-12 Rozeznanie rynku: Doradztwo dla realizatorów IPK (1/2.19/2017)
Photo by Dalibor Ogrizovic, freeimages.com

Gminom uczestniczącym w projekcie "Dobre konsultacje, dobry plan" pomagamy w realizacji konsultacji społecznych w procedurach planowania przestrzennego. A od dzisiaj prowadzimy nabór ofert od osób i podmiotów, które dobrze znają problematykę planowania przestrzennego i konsultacji społecznych i chcą świadczyć doradztwo specjalistyczne dla uczestników naszego projektu.

Projekt „Dobre konsultacje, dobry plan” jest realizowany przez Federację i Fundację Stabilo ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsięwzięcie służy włączaniu mieszkańców gmin w konsultacje społeczne lokalnych inwestycji (planów i studiów zagospodarowania przestrzennego). Jednym z zadań projektu jest wsparcie doradcze gmin w trakcie procesu konsultacji społecznych służących przygotowaniu planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków rozwoju.

Od dziś do 19 września br. czekamy na oferty (wyceny usługi) – szczegóły tego co jest do zrobienia opisaliśmy w załączniku poniżej. Wycenę – na formularzu wyceny – prosimy przesyłać mailem na adres federacja@federacja-ngo.pl.

Przedmiot zamówienia: świadczenie doradztwa specjalistycznego dla realizatorów konsultacji, tj. gmin-uczestników projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” w trakcie wizyt w gminach biorących udział w projekcie (oraz uzupełniająco telefonicznie i mailowo) z zakresu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego oraz z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego zgodnie z bieżącymi potrzebami ww. gmin-uczestników, także jako wsparcie w kontaktach z pracownią urbanistyczną czy w wystąpieniach przed komisją urbanistyczną.

Szczegółowy opis zapytania: Doradztwo specjalistyczne dla realizatorów Indywidualnych Planów Konsultacji (1/2.19/2017) >>>
Wzór Formularza oceny: wersja edytowalna >>>
Lista gmin-uczestników projektu >>>

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania [21 września 2017 roku]

W trakcie trwania procedury rozeznania do Federacji nie wpłynęły żadne oferty. Zamawiający przeprowadzi ponowną procedurę rozeznania rynku w formie zapytań rozsyłanych bezpośrednio do potencjalnych wykonawców (zapytania będą dotyczyły wyceny usługi).