Aktualności

2014-10-23 Rewolucja w konkursach NGO – już od lipca 2015?

Rozliczanie przez rezultaty - to motyw przewodni zmian, które proponuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Do 17 listopada 2014 roku można zapoznać się z projektem i wyrazić własną opinię.

Projekt przewiduje radykalną zmianę sposobu myślenia o zadaniach zlecanych organizacjom, w którym akcentuje się osiągnięte rezultaty. Samorządy będą miały możliwość wyboru sposobu tego rozliczania - jeżeli umożliwią organizacjom wskazanie konkretnych wskaźników, procedura ofertowania i sprawozdawania znacznie się uprości.

Zmienia się też konstrukcja oferty, która z założenia ma bardziej odpowiadać logice projektu (problem – działanie – rezultat/rozwiązanie).

Uwagi do projektu można zamieszczać w serwisie stacja-konsultacja.pl.