Aktualności

2018-09-17 Realne problemy w projektach RPO – czas je nazwać
Photo by Henk L, freeimages.com

Co jest dla Ciebie trudnością w realizacji projektu finansowanego z UE? Albo co utrudnia Ci przystąpienie do jego realizacji? Zbieramy opinie organizacji i instytucji z regionu. Potem przekażemy je do Urzędu Marszałkowskiego.

W Federacji przygotowaliśmy krótki, trzypunktowy formularz zgłoszenia problemów, które dotyczą realizacji, ale też ubiegania się o środki UE w województwie. Zbieramy w nim anonimowe wypowiedzi osób, które realizują lub starają się uzyskać środki UE. Zależy nam na maksymalnie wielu wypowiedziach, aby podsumowane przekazać do Instytucji Zarządzającej naszym kujawsko-pomorskim RPO.

Formularz nie wymaga wskazywania danych wypełniającego. Zależy nam na szczerych wypowiedziach i nazwaniu realnych problemów, z którymi borykają się wnioskodawcy. Trzypunktowy formularz dostępny jest tutaj >>

Skąd pomysł zebrania odpowiedzi od "praktyków RPO"? To efekt lektury… listu Marszałka Województwa skierowanego w połowie czerwca br. (krótko przed sezonem urlopowym) do podmiotów realizujących w regionie projekty RPO. Teraz, po wakacjach, wracamy do tego tekstu.
W liście znalazł się apel do beneficjentów RPO o „połączenie wysiłków w celu podniesienia efektywności zadań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie”, zachęta do „dołożenia wszelkich starań, by uwzględnić możliwie najszerszy zakres działań motywacyjnych skierowanych do osób uczestniczących w projektach” gdy osoby te chcą rezygnować z udziału w projekcie, ale także pouczenie o potrzebie „staranności w procesie przygotowywania i składania wniosków o płatność” i w tym celu „zaangażowania w przygotowanie wniosku o płatność odpowiedniej liczby przeszkolonych osób”. (Tekst listu dostępny jest tutaj >>).

W Federacji uznaliśmy, że problemy w realizacji i pozyskiwaniu środków są szersze niż kłopoty z rekrutacją uczestników, czy błędy we wnioskach o płatność. Stąd wziął się pomysł zebrania informacji o faktycznych trudnościach w realizacji projektów, a następnie ich podsumowania i przekazania do Instytucji Zarządzającej RPO. Każdy realizator czy aplikujący o środki z pewnością potrafi takie problemy wskazać. Nie chodzi tu o szerokie badanie, czy listę pogłębionych pytań, ale o zebranie ocen i obserwacji. Czas na nazwanie faktycznych problemów przez realizatorów projektów!