Aktualności

2015-03-10 Programy dla zmiany - dołącz do zespołów roboczych w ministerstwach

Dotychczas ich nie było, a teraz powstaną – programy współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi. Założenia do programów wypracują zespoły robocze, których połowę składu stanowić będą przedstawiciele NGO. Do 15 marca br. trwa nabór reprezentantów III sektora.

Powstaną cztery zespoły – w resortach sprawiedliwości, sportu, kultury i dziedzictwa narodowego oraz gospodarki. W każdym zespole pracować będzie 6 przedstawicieli NGO i 6 urzędników, którzy opracują założenia do programów współpracy oraz przeprowadzą konsultacje społeczne. Wszystko między kwietniem a październikiem 2015.

Całość przedsięwzięcia pilotuje Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, która do najbliższej niedzieli (15 marca) czeka na zgłoszenia chętnych. Szczegóły i dokumenty aplikacyjne tutaj >>>