Aktualności

2014-10-03 Poradnik (współpracy) na… jesień

Co i jak zrobić, żeby program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi nie był tylko mechanicznie przyjmowanym co roku dokumentem, a dokładniej – jak zamienić program w plan rocznej, faktycznej współpracy lokalnej administracji z NGO – to zadanie postawiliśmy sobie w Federacji.

Wspólnie, w gronie przedstawicieli administracji różnych szczebli i organizacji o różnej wielkości i z różnych środowisk pozbieraliśmy pomysły, przedyskutowaliśmy rozwiązania, przetestowaliśmy je w praktyce i wyciągnęliśmy wnioski. W rezultacie powstała publikacja – poradnik, który opisuje jak w prosty i praktycznie bezkosztowy sposób zamienić dokument o skostniałej strukturze w plan zrozumiały i przydatny samorządowi i organizacjom. Publikacja w sam raz... na jesień, gdy dyskutowane i przyjmowane są programy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok.

Publikacja „Plan faktycznej współpracy” opisuje propozycje wypracowane przez zespół ekspercki Federacji – są to trzy rozwiązania, które nazwane zostały umownie „modelami”, a z których każdy przewiduje inne niż powszechnie stosowane podejście do wybranego elementu programów współpracy. Wspólna idea dla tych modeli to potraktowanie programu współpracy jako rzeczywistego planu rzeczywistej współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w danym roku.

Ze wstępu do poradnika: „Poszukując rozwiązań, które pozwolą „ożywić” program współpracy, doszliśmy do wniosku, że niezbędne jest zrealizowanie kilku działań, które nie są wymagane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a które bardzo korzystnie wpłyną na rolę i znaczenie programu współpracy w samorządach i środowisku pozarządowym. Jakie to działania? Pierwsze z nich to włączenie do programu współpracy uzasadnienia, które nie jest wymaganym elementem programu, ale jego przygotowanie istotnie pomaga planować konkretną i efektywną współpracę na linii samorząd-organizacje. Drugie z rozwiązań to szersze niż wynikające z obowiązku ustawowego, podejście do sposobu oceny realizacji programu. Szukaliśmy takiego rozwiązania, które pomoże nie tylko zaplanować wymierne wyniki wspólnych działań samorządu i organizacji, ale także ułatwi podsumowanie tej pracy. I wreszcie trzeci model to zmiana metody prowadzenia konsultacji społecznych programu z biernej formy bazującej na kontaktach za pośrednictwem maili i listów tradycyjnych na rzecz metody aktywnej i „naturalnej” wszystkim ludziom – rozmowy i spotkania.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób przygotowujących programy współpracy w samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, jak i do osób zajmujących się organizacją i przeprowadzaniem konsultacji społecznych w samorządach. Poradnik jest dedykowany także organizacjom pozarządowym, które włączają się lub chcą uczestniczyć w procesach przygotowania programów współpracy w samorządach lokalnych.

 Niektóre z propozycji w poradniku mogą wydać się daleko idące, a może nawet kontrowersyjne. Naszą intencją było jednak szukanie rozwiązań, które pomogą tak kształtować programy współpracy, by dzięki ich realizacji samorządy lokalne i organizacje pozarządowe współpracowały coraz bliżej, kierując się potrzebami społecznymi i chęcią pomnażania dobra wspólnego – napisali członkowie zespołu eksperckiego we wstępie publikacji.

Aby otrzymać poradnik w wersji drukowanej wystarczy napisać na adres: federacja@federacja-ngo.pl. Rozsyłamy go nieodpłatnie do wszystkich zainteresowanych!

Publikacja jest też dostępna w wersji elektronicznej do pobrania [pobierz: Poradnik "Plan faktycznej współpracy" >>>]