Aktualności

2021-03-31 Podsumowanie - Wojewódzka RDPP w 2020 roku

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego podsumowała swoją aktywność w 2020 roku. Podsumowanie ma charakter krótkiego sprawozdania dostępnego dla wszystkich zainteresowanych.

Obecna kadencja Rady - 2019-2021 - jest jednocześnie pierwszą, w której 7-osobowa reprezentacja III sektora (tzw. cześć pozarządowa Rady) została wybrana w drodze otwartego, regionalnego głosowania. Dobrym zwyczajem funkcjonowania Rady stały się podsumowania jej aktywności w kolejnych latach. W sprawozdaniu za 2020 rok wyliczone zostały działania Rady związane z udziałem w procesie przygotowania Strategii Rozwoju Województwa do 2030 roku, gdy powołany został pozarządowy zespół ds. strategii, który pracował na kilku spotkaniach i wniósł uwagi najpierw do założeń strategii, a potem pierwszego i ostatniego projektu tego dokumentu. Aktywnością RDPP w 2020 roku było także działanie na rzecz wypracowania form wsparcia dla NGO jako łagodzenia skutków pandemii (konkurs umożliwiający uzyskanie środków na ww. cel odbędzie się w bieżącym roku), czy też praca nad pierwszym konkursem regrantinowym dla organizacji pozarządowych.

Materiał (sprawozdanie) z pracy Rady w 2020 roku można przeczytać tutaj >>. Wcześniejsze sprawozdanie za pierwszy rok obecnej kadencji Rady (2019) dostępne jest tutaj.