Aktualności

2018-05-30 Po Walnym Zebraniu Federacji – zmiany w statucie i nowy zarząd
Photo by Billy Alexander, freeimages.com

21 punktów porządku obrad, 3 godziny spotkania i na zakończenie wspólna kolacja – to najprostsze podsumowanie ostatniego Walnego Zebrania Federacji, które odbyło się 23 maja br.

Liczba spraw, którym poświęcono Walne Zebranie Federacji była rzeczywiście bardzo duża (tu zobacz przyjęty porządek obrad >>), dlatego samo spotkanie trwało długo. I mimo późnej godziny zakończenia zebrania, zdecydowana większość jego uczestników, spędziła jeszcze ponad trzy godziny na wspólnej kolacji.

Walne Zebranie Federacji przyjęło sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2017 rok i udzieliło absolutorium zarządowi Federacji za ubiegły rok (z naszym sprawozdaniem możesz zapoznać się tutaj >>). Następnie wprowadzono sześć zmian do statutu Federacji, które doprecyzowują cele jej działalności, wydłużają kadencję zarządu Federacji i jej Komisji Rewizyjnej (oba organy wybierane są odtąd na czteroletnie okresy działania), tworzą uproszczenia dla nowych członków Federacji, w tym rozszerzają katalog organizacji, które mogą przystąpić do Federacji (jednolity tekst statutu opublikujemy po jego przyjęciu przez Krajowy Rejestr Sądowy).

Kolejnym ważnym elementem w programie Walnego Zebrania były wybory nowego zarządu, który przez najbliższe cztery lata tworzyć będą Jan M. Grabowski (prezes zarządu, związany z Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki), Elżbieta Wysocka (wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego) oraz Andrzej Maczassek (wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie „Jestem”). Skład zarządu jest taki sam jak w poprzedniej kadencji, a za jego wyborem głosowali wszyscy uczestnicy Walnego Zebrania.