Aktualności

2015-08-21 Piszemy o funduszach. Jak wybiorą projekty EFS

Rozpoczynamy cykl „Piszemy o funduszach”, w którym przybliżać będziemy wybrane aspekty ubiegania się i realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w najbliższych latach. Cykl adresujemy do osób i instytucji, które chcą ubiegać się o dofinansowanie ich wniosków w konkursach.

Skąd pomysł? Pierwsze konkursy o środki Europejskiego Funduszu Społecznego zostały już ogłoszone, na wiele kolejnych jeszcze czekamy, ale przystępnych materiałów poświęconych zasadom realizacji projektów wciąż nie ma. Na ten brak, jak i na nieznajomość wytycznych wskazują potencjalni projektodawcy, którzy, – jak sami przyznają, – nie wiedzą na ile uregulowania w dostępności EFS zmieniają się wobec dotychczasowych rozwiązań (stosowanych w latach 2007-2013). Chcemy, choćby częściowo, wypełnić tę lukę i odpowiedzieć na wątpliwości. Na podstawie oficjalnych dokumentów i wytycznych pokażemy na jakich zasadach dostępne będą „nowe fundusze” dla projektodawców.

Cykl rozpoczynamy od materiału poświęconego zasadom wybierania projektów:

Jak wybierane będą projekty do dofinansowania?

Cykl „Piszemy o funduszach” jest wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu (RODM). Kolejne materiały w ramach cyklu publikowane są na stronach internetowych FederacjiRODM.