Aktualności

2012-11-23 Organizacje ustaliły, miasto realizuje – nowy model w Toruniu

W Toruniu wdrożony został nowy model wyłaniania przedstawicieli NGO do gremiów opiniodawczych, które powołuje samorząd. Zasady jego stosowania opracowały organizacje, a miasto wdraża te zasady w praktyce.

Kwestia powoływania przedstawicieli organizacji do tworzonych przez miejski samorząd grup i zespołów była przez pewien czas sporna i dyskutowana w środowisku, głównie za sprawą działań Federacji. Strona samorządowa zaproponowała, aby organizacje same wskazały sposób powoływania ich przedstawicieli do zespołów i grup opiniodawczo-doradczych i wypracowały ten model na toruńskim Forum NGO.

Tak też się stało. Burzliwą, ale i owocną dyskusję na Forum prowadzili reprezentanci Federacji – model powstał. Teraz nadszedł czas jego pierwszego zastosowania, bowiem w Toruniu rozpoczęły się właśnie prace nad budżetem partycypacyjnym i miasto powołuje zespół roboczy, w którego skład ma wejść również trzyosobowa reprezentacja lokalnych organizacji pozarządowych.  Zgodnie z wypracowaną procedurą wyboru – zainteresowane organizacje zgłaszają po jednym kandydacie. Następnie nazwiska kandydatów i nazwy zgłaszających ich organizacji trafiają na stronę internetową portalu dla NGO (orbitorun.pl) i rozpoczyna się „głosowanie rekomendacjami”. Każda organizacja ma jeden głos i może poprzeć jednego kandydata. Poprzeć czyli zarekomendować. Ostatecznego wskazania reprezentantów, wspierając się wynikiem głosowania, dokona toruńska Rada Pożytku Publicznego.

I właśnie teraz trwa procedura głosowania. Kandydaci do zespołu ds. konsultacji budżetu partycypacyjnego to łącznie 5 osób:

Łukasz Broniszewski, Fundacja STABILO,
Małgorzata Kowalska, Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne CISTOR
Mateusz Kucz, Stowarzyszenie Kujawsko Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”
Piotr Wielgus, Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
Janusz Wiśniewski, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki

Do 28 listopada br. NGO mogą przesyłać rekomendacje dla swoich faworytów do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji toruńskiego magistratu (Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, wksii@um.torun.pl). Spośród kandydatów, aż troje reprezentuje organizacje zrzeszone w Federacji – Łukasz Broniszewski, Małgorzata Kowalska oraz Janusz Wiśniewski.

Zachęcamy organizacje do aktywnego włączenia się w procedurę, którą przedyskutowały i stworzyły toruńskie NGO. Sprawdźmy jak działa i wybierzmy reprezentantów III sektora!