Aktualności

2019-11-28 Organizacje obywatelskie i strategia rozwoju regionu

W przyszłym roku powstanie nowa Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dlatego Rada Działalności Pożytku Publicznego chce aktywnie zaangażować się w jej tworzenie. I zaprasza reprezentantów III sektora do udziału w dwudniowym warsztacie o tworzeniu strategii i roli organizacji w jej powstaniu.

Dwudniowe spotkanie (5-6 grudnia br.) ma pozwolić na zebranie propozycji stowarzyszeń i fundacji do powstającej strategii, ale też zaplanować działania w procesie jej tworzenia. Uczestnikami warsztatu będą członkowie Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także reprezentantki i reprezentanci NGO z naszego regionu, wybrani w otwartym naborze zgłoszeń (Rada zapewniła dla nich 6 miejsc). Z kolei spotkanie poprowadzą reprezentanci Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego oraz moderator, który czuwać będzie nad wypracowaniem i udokumentowaniem pomysłów i propozycji grupy.

Dla uczestników zapewnione jest wyżywienie, a także nocleg między dniami warsztatu (warsztat odbędzie się w Ciechocinku). W zgłoszeniu należy opisać swoją motywację udziału i ewentualne doświadczenia w tworzeniu dokumentów strategicznych/planistycznych. Nabór zgłoszeń trwa do 02 grudnia br. (poniedziałek) do godz. 14ej, a spośród zgłoszeń Prezydium Rady wybierze uczestników (do 6 osób) i poinformuje ich o wynikach również w dn. 02 grudnia br.

Zgłoszenia:
https://strategia-a-ngo.konfeo.com/pl/groups