Aktualności

2018-02-26 Organizacje na rzecz zmian w prawie - petycja, listy, spotkania
Photo by Christian Wagner, freeimages.com

List do ministra, spotkania z posłami w okręgach, a nawet petycja – to działania, które podejmują uczestnicy naszego projektu „Organizacje stanowią prawo”. Każde z tych działań dotyczy aktywności w sprawach ważnych dla konkretnej grupy organizacji pozarządowych lub osób z nimi związanych.

Projekt "Organizacje stanowią prawo" powstał z myślą o członkach, pracownikach i wolontariuszach organizacji pozarządowych z regionu. Osoby zaangażowane w organizacjach, pracując oddolnie, działając na rzecz osób i spraw, które rzadko są dyskutowane publicznie, widzą niedostatki i słabości obowiązujących rozwiązań prawnych. A dzięki doświadczeniom i przemyśleniom potrafią także wskazać co i jak należy w tych rozwiązaniach naprawić. I właśnie tę wiedzę i te doświadczenia staramy się zamienić na konkretną aktywność prowadzącą do zmian w prawie.

Uczestnicy projektu, czyli reprezentanci NGO z regionu, biorą udział w dwudniowych warsztatach poświęconych konkretnemu zagadnieniu. Dotychczas były to tak różne zagadnienia jak zmiany w prawie dot. funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, projekt ustawy o jawności życia publicznego, czy możliwości wpływania organizacji pozarządowych na politykę i prawo lokalne dotyczące zabytków. W wyniku każdego warsztatu powstaje tzw. scenariusz wprowadzenia zmiany, czyli pomysł uczestników warsztatu na przeprowadzenie konkretnych działań rzeczniczych na rzecz wprowadzenia lub zmiany wybranych regulacji prawnych. Na realizację każdego pomysłu zagwarantowaliśmy środki finansowe. Dotychczas wśród podejmowanych przez uczestników działań jest korespondencja z decydentami (ministrami), kontakty z parlamentarzystami, a także petycja. Tę ostatnią formę zastosowali uczestnicy warsztatu poświęconego projektowi ustawy o jawności życia publicznego.

Petycję przygotowaną przez uczestników warsztatu można przeczytać i podpisać tutaj >>, a projekt ustawy o jawności życia publicznego dostępny jest tutaj >>.

Niebawem ogłosimy kolejne, zaplanowane na marzec br. warsztaty poświęcone zagadnieniom ważnym dla działalności organizacji pozarządowych.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” Federacja realizuje z udziałem partnerów: CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundacją Stabilo oraz Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki. Więcej o tym przedsięwzięciu można przeczytać w zakładce „Organizacje stanowią prawo”.