Aktualności

2018-04-23 Organizacje i stanowienie prawa

Kontakty, wiedza, wspólne działania i integracja to chyba najkrótsze podsumowanie drugiego weekendowego spotkania Szkoły Stanowienia Prawa, które odbyło się w dn. 20-21 kwietnia 2018 roku. Przed nami jeszcze trzy dwudniowe wyjazdy składające się na program Szkoły.

Szkoła przygotowana została dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z naszego województwa, którzy są zainteresowani zdobywaniem kompetencji eksperckich i udziałem w procesach stanowienia. W trakcie łącznie pięciu dwudniowych spotkań mowa jest o rzecznictwie interesów, dostępie do informacji publicznej, działaniach strażniczych, fact-checkingu, ochronie danych osobowych, a dodatkowo (i warsztatowo) powstają plany działań rzeczniczych (wprowadzenia zmiany prawnej) w kwestiach i temtach ważnych dla uczestników Szkoły. Pierwsze spotkanie Szkoły odbyło się w marcu, a drugie w miniony weekend – każde z nich ma charakter wyjazdowy (odbywa się w niewielkiej, ustronnej miejscowości), aby uczestnicy mogli w pełni skoncentrować się na tematyce spotkań, zaangażować do wspólnego działania, ale także spędzić razem czas i utrwalić kontakty.

Trzy kolejne „sesje” Szkoły zaplanowane są na maj i czerwiec tego roku. Absolwenci Szkoły przystąpią do Forum Dobrego Prawa, które służyć będzie tworzeniu płaszczyzny do wspólnych działań rzeczniczych i budowania zaplecza eksperckiego dla III sektora w województwie kujawsko-pomorskim.

Szkoła Stanowienia Prawa jest elementem projektu "Organizacje stanowią prawo", który Federacja realizuje z udziałem partnerów: CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundacją Stabilo oraz Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki. Więcej o tym przedsięwzięciu można przeczytać w zakładce „Organizacje stanowią prawo”, a o samej Szkole pisaliśmy tutaj >>.