Aktualności

2019-10-03 Opinie i komentarze NGO poszukiwane
Photo by Zsuzsa N.K., freeimages.com

Zmiany do regulaminu konkursów FIO, programy współpracy, lokalna edycja konkursu „Partnerstwo dla wolontariatu”, zmiany we wzorach ofert konkursowych i program na rzecz osób z niepełnosprawnościami – jak co roku, październik jest miesiącem pełnym konsultacji najróżniejszych dokumentów.

W serwisie stacja-konsultacja.pl zamieszczonych jest obecnie kilka dokumentów do konsultacji społecznych – każdy z tych dokumentów dotyczy organizacji pozarządowych. Narodowy Instytut Wolności (NIW) zamieścił w serwisie projekt regulaminu konkursu „Partnerstwo dla wolontariatu – edycja lokalna 2020”. Na „stacji” można też opiniować i komentować projekt regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 (Priorytety 2, 3 i 4), którego organizatorem jest również NIW. Z kolei samorząd Solca Kujawskiego zamieścił projekt programu współpracy z NGO na 2020, podobnie jak Powiat Bydgoski, który również konsultuje program współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Dla NGO z Torunia zajmujących się problematyką niepełnosprawności ważne są konsultacje aktualizacji „Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2014-2023". A dla każdej organizacji biorącej udział w konkursach ważne są konsultacje projektu „Rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań”. Te ostatnie ogłosił Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Zachęcamy do wyrażania opinii i składania uwag w konsultacjach dostępnych na stacja-konsultacja.pl.