Aktualności

2022-10-21 Od zera do milionera – co z unijnymi środkami na rozwój organizacji
Nowa forma finansowego wsparcia organizacji pozarządowych w naszym regionie jest coraz bardziej realna i coraz bardziej konkretna. Chodzi oczywiście o unijne środki na „budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego”, roboczo nazywane „mechanizmem 0,25% EFS+”. 

Pieniądze na budowanie potencjału NGO w regionie pochodzić mają z nowego programu regionalnego. Ostateczna wersja programu ma być gotowa na koniec tego roku, dlatego ustalenia dotyczące modelu i zasad przekazania środków na rozwój potencjału organizacji są coraz bardziej precyzyjne. Ostatnie ze spotkań poświęconych temu zagadnieniu odbyło się 07 października br. – w spotkaniach biorą udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Federacji, Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Sejmiku Organizacji Pozarządowych.
 
Od czasu gdy w grudniu 2021 roku zgłosiliśmy w konsultacjach pierwszej wersji programu regionalnego (tzw. wersja 1.0) postulat ws. zastosowania w tym programie „mechanizmu 0,25%” wydarzyło się bardzo wiele: 
 
  • w marcu 2022 roku napisaliśmy list otwarty do Marszałka i Zarządu Województwa, w którym wezwaliśmy do przeprowadzenia cyklu roboczych spotkań i warsztatów nad stworzeniem mechanizmu 0,25% EFS+ dla naszego województwa i włączenie tego mechanizmu do programu. List był efektem m.in. raportu sieci OFOP, który wskazywał, że nasz region jest jednym z dwóch w kraju, które nie planują przeznaczyć środków otrzymanych z UE na rozwój NGO;
     
  • w maju 2022 roku wystosowaliśmy petycję do Marszałka Województwa o zdecydowane zwiększenie środków na rozwój organizacji z planowanego poziomu 0,1% pieniędzy EFS w dyspozycji regionu do poziomu 1,0%. Petycja powstała gdy w kolejnej wersji programu regionalnego (tzw. wersja 3.0) środki na wzmocnienie NGO zaplanowano na poziomie 400 tys. euro. Pod petycją podpisało się ponad 70 osób i organizacji.
     
  • w czerwcu 2022 roku Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego przygotowała własną propozycję dystrybucji środków na rozwój NGO, a na koniec sierpnia br. odbyło się pierwsze wspólne spotkanie Urzędu Marszałkowskiego z reprezentantami Rady, Federacji i Sejmiku NGO służące wypracowaniu modelu wykorzystania środków;
     
  • w październiku 2022 odbyło się drugie spotkanie tego typu, a do piątej wersji programu regionalnego (wersja 5.0) wpisano środki na rozwój NGO na poziomie 700 tys. euro.
Ustalenia ze spotkań Urzędu Marszałkowskiego z Radą Działalności Pożytku Publicznego, Federacją i Sejmikiem NGO zakładają, że Urząd w partnerstwie z organizacjami zrealizuje trzyletni projekt na bezpośrednie wsparcie planów rozwojowych organizacji z regionu. Organizacje będą wspierane przede wszystkim przez „bony rozwojowe” służące budowaniu potencjału NGO, czyli na realizację własnych pomysłów rozwojowych stowarzyszeń i fundacji (np. przez rozwój umiejętności pracowników, wsparcie wolontariatu, budowanie bazy członkowskiej, budowanie relacji z innymi podmiotami, rozwój świadczonych usług). Powyższe rozwiązania nie są ostateczne i będą jeszcze doprecyzowywane. 
 
Co ważne, na budżet projektu na rozwój NGO złożą się środki UE – 700 tys. euro, tj. 3,1 mln złotych, które zostaną powiększone o środki publiczne w kwocie ok. 550 tys. zł. Przedsięwzięcie trwać będzie trzy lata, a po nim – zgodnie z deklaracją Urzędu Marszałkowskiego – zrealizowany zostanie drugi projekt z podobnym budżetem.
 
Zachęcamy do zapoznania z prezentacją Urzędu Marszałkowskiego, która szczegółowo opisuje przebieg przygotowań i ustaleń związanych z wykorzystaniem środków UE na rozwój kujawsko-pomorskich NGO: prezentacja do pobrania >>.