Aktualności

2021-01-16 Nowe fundusze unijne – czas się przygotować

Czas zająć się przygotowaniami do wykorzystania środków unijnych w naszym województwie w l. 2021-2027. Zapraszamy na spotkanie dla organizacji pozarządowych na ten temat.

Stan ustaleń i zaplanowanych rozwiązań w zakresie wykorzystania środków UE w najbliższych latach nie jest obecnie przedmiotem dyskusji w sektorze pozarządowym, ale też dostęp do informacji o postępie tych prac po stronie rządowej, jak i po stronie administracji w regionie jest bardzo ograniczony. Dlatego początek 2021 roku to dobry moment by zainteresować się tą tematyką. W Federacji korzystamy z zaproszenia Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) i przygotowujemy spotkanie dla kujawsko-pomorskich NGO, aby we własnym gronie porozmawiać o naszych oczekiwaniach wobec nowej perspektywy, zebrać propozycje, postulaty i rekomendacje. Tym samym włączamy się w ogólnopolski projekt realizowany przez OFOP, Fundację Stocznia i Polską Zieloną Sieć przy udziale Stowarzyszenia KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Podczas spotkania nie podamy informacji jakie będą zasady wydatkowania środków UE w najbliższych latach, ani też nie przekażemy informacji na jakie typy projektów środki te będzie można przeznaczyć. Natomiast postaramy się porozmawiać i zebrać propozycje i postulaty w zakresie włączenia organizacji pozarządowych w programowanie funduszy europejskich w regionie oraz w zakresie uwzględnienia specyfiki i potrzeb NGO w nowym programie operacyjnym dla regionu. Dlatego do udziału w spotkaniu szczególnie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli NGO reprezentujących III sektor w ciałach opiniodawczo-doradczych.

Spotkanie odbywa się w dwóch terminach – jedno ze spotkań adresowane jest do organizacji członkowskich Federacji i odbędzie się w czwartek, 21 stycznia br. od godz. 9:00, a drugie adresowane jest do organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego i zostało zaplanowane również w czwartek, 21 stycznia br. od godz. 16:30. Spotkanie ma charakter zdalny (organizowane jest na platformie zoom.us). Niezbędna jest rejestracja na spotkanie tutaj >>. Na wskazany w rejestracji mail uczestniczki/uczestnika przesłany zostanie automatycznie adres www spotkania.

Wydarzenie trwa ok. 1,5h, a prowadzącym jest Jan M. Grabowski, reprezentant kujawsko-pomorskich NGO w Komitecie Monitorującym RPO WK-P na lata 2014-2020. Spotkania o tym charakterze odbywają się w całej Polsce, w każdym z województwa (więcej informacji tutaj >>).

Informacje o spotkaniu opublikowaliśmy też na Facebooku (wydarzenie) >>.

Zapraszamy do udziału!