Aktualności

2013-06-21 Nasze spotkanie z Marszałkiem Województwa – więcej czasu, planowe działanie

Marszałek Województwa zdecydował o wydłużeniu terminu na zgłoszenie kandydatów III sektora do zespołu, który przygotuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020. Spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami Federacji. To wszystko efekt „Listu otwartego” Federacji.

Na list otwarty Federacji ws. sposobu powoływania „Grupy roboczej”, która przygotować ma nowy Regionalny Program Operacyjny, Marszałek Województwa Piotr Całbecki zareagował błyskawicznie – już w dwa dni po publikacji „Listu” Zarząd Województwa zdecydował o przedłużeniu o dwa tygodnie czasu na zgłoszenie reprezentantów III sektora do Grupy, a przedstawiciele Federacji zostali zaproszeni na spotkanie z Marszałkiem. Spotkanie dało możliwość szerszej rozmowy o możliwościach i wyzwaniach dla organizacji pozarządowych w planowaniu i wydatkowaniu środków unijnych w najbliższych latach, a także w zakresie potrzeb usprawnienia działań Urzędu Marszałkowskiego wobec organizacji, zwłaszcza w zakresie lepszego i bardziej świadomego przepływu informacji, włączania organizacji w gremia doradcze oraz procesy konsultacyjne.

Do 05 lipca br. Sejmik Organizacji Pozarządowych ma czas na złożenie listy reprezentantów sektora (w sumie 12 osób) do Grupy roboczej. Sejmik opracowuje procedurę zgłaszania kandydatów – propozycję w tej sprawie złożyła Sejmikowi również Federacja – i najprawdopodobniej w poniedziałek, 24 czerwca br. na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl ukaże się informacja o powszechnym naborze do ww. zespołu.

Przypomnijmy, że w Liście otwartym do Marszałka Województwa skrytykowaliśmy bardzo krótki (dwudniowy) termin na zgłoszenie reprezentantów sektora do grupy roboczej i domagaliśmy nowego terminu, jak i apelowaliśmy o stosowanie i zrozumienie potrzeby partnerstwa i partycypacji w kontaktach Samorządu Województwa z organizacjami.