Aktualności

2020-04-02 Nasz pomysł - Wasze komentarze (granty jubileuszowe)

W tym roku w Federacji obchodzić będziemy 10 urodziny. Mamy kilka pomysłów jak cieszyć się z dziesięciu lat aktywności w grupie organizacji pozarządowych. Jednym z nich są „granty jubileuszowe”, które chcemy przekazać stowarzyszeniom i fundacjom z województwa kujawsko-pomorskiego na realizację ich inicjatyw i pomysłów. Obecnie przygotowujemy zasady udzielania grantów i zachęcamy organizacje z regionu do zweryfikowania, czy procedury te są dla nich jasne i czytelne.

Dziesiąte urodziny Federacji to dla nas okazja do zaproszenia organizacji pozarządowych z województwa do podjęcia działań i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wsparciem dla tych przedsięwzięć mają być „granty jubileuszowe”, które chcemy przyznać w konkursie organizowanym pod hasłem „Rozwój – aktywność – niezależność. 10-lecie Federacji”. Granty są propozycją dla tych organizacji, które chcą realizować nowe inicjatywy lub uzupełnić swoją aktywność o dodatkowe elementy. Granty mają wspierać działania, które wpisują się w zagadnienia ważne w aktywności Federacji: rozwijanie sektora obywatelskiego, rozwijanie organizacji, pozarządowych i współpracy między organizacjami, rozwijanie wolontariatu oraz rozwijanie współpracy międzysektorowej.

Od dzisiaj do 9 kwietnia br. w serwisie stacja-konsultacja.pl dostępny jest regulamin konkursu „Granty jubileuszowe” zapraszając organizacje z naszego regionu do komentowania tych zasad, opiniowania ich treści i zgłaszania propozycji. Chcemy, aby procedury przyznawania i rozliczania grantów wsparły ofertę kujawsko-pomorskich organizacji i pozwoliły im prowadzić jeszcze więcej działań niż dotychczas. I jednocześnie były okazją do... świętowania urodzin Federacji.

Planujemy, że nabór wniosków o grant rozpoczniemy już 17 kwietnia br.