Aktualności

2014-02-15 Nadchodzi rewolucja w systemie pomocy społecznej?

Wkrótce zmienią się przepisy regulujące sposób prowadzenia oraz finansowania usług w systemie pomocy społecznej. Pojawią się agencje usług socjalnych, którymi – w myśl proponowanej noweli przepisów – mogą być organizacje pozarządowe. Każda zmiana regulacji prawnych ułatwia lub utrudnia sposoby dotarcia z pomocą do potrzebujących. Z pewnością zmieni warunki działania III sektora. Sprawdzamy i pytamy dlaczego, kiedy i jakie zmiany powinny wejść w życie?

Założenia do zmiany Ustawy o pomocy społecznej wskazują na chęć gruntownej przebudowy systemu pomocowego w Polsce. Już na obecnym etapie prac nad zmianami, jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji społecznych, część propozycji budzi wątpliwości i inspiruje do zadawania pytań autorom koncepcji. Dlatego też zorganizowaliśmy spotkanie dla organizacji członkowskich Federacji, aby zebrać wątpliwości i pytania, jak i przedyskutować możliwości rozwiązań.

- Szczególnie ważną zmianą dla III sektora jest wprowadzenie Agencji Usług Socjalnych – opowiada Tomasz Dominiak, prowadzący spotkanie Federacji. – Tu też pojawia się najwięcej pytań: Jakie warunki będzie musiał spełnić NGO aby uzyskać status agencji? Czy standaryzować należy podmiot czy też przede wszystkim wyznaczyć standard usługi, która ma zostać zlecona agencji? Czy i jak zostaną wykorzystane w nowych rozwiązaniach standardy usług wypracowane w systemowych projektach UE?
 

- Druga ważna dla NGO kwestia to próba określenia minimalnego pułapu cen usług socjalnych – wylicza Tomasz Dominiak. – W trakcie dyskusji mówiliśmy o zagrożeniu stosowania cen dumpingowych, aktualnych problemach ze stosowaniem zlecania zadań w ramach art. 25 ustawy o pomocy społecznej oraz problemu opłacalności dla podmiotu realizującego zadanie – dodaje.

Na spotkaniu dyskutowano także trzeci ważki temat – rezultaty w pracy ośrodków pomocy społecznej. Czy jest możliwość chociażby częściowego rozliczania za rezultaty? Czy to się da zrobić? Pytania te powstają w kontekście ministerialnego założenia „wprowadzenia do systemu pomocy społecznej standardów usług przy określeniu ich minimalnego oraz optymalnego poziomu”.

Spotkanie dla podmiotów członkowskich Federacji odbyło się 10 lutego br. w siedzibie Stowarzyszenia CISTOR.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

1. Założenia do zmian ustawy o pomocy społecznej (dokument opracowany przez Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej)
2. Przebudowa systemu pomocy społecznej. Założenie do zmian (prezentacja Tomasza Dominiaka)