Aktualności

2015-05-08 Monitoring funduszy europejskich – wyzwanie dla NGO

A co powiecie na podręcznik, który zbiera podstawowe informacje o funduszach europejskich dostępnych w regionach, ale też pokazuje co i dlaczego jest ważne we wdrażaniu funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych? I więcej – ma pomóc tym, którzy chcą wziąć pod lupę wydatkowanie środków unijnych w swoim województwie? Publikacja „Monitoring funduszy europejskich – wyzwanie dla organizacji pozarządowych. Poradnik lidera” to pierwsza próba podsumowania wiedzy nt. monitoringu funduszy 2014-2020.

Skąd pomysł na podręcznik? Dostęp do środków unijnych w województwach jest w latach 2014-2020 możliwy przede wszystkim w ramach programów przygotowywanych i realizowanych przez poszczególne samorządy województw. Dotyczy to zwłaszcza środków na wsparcie osób bezrobotnych i defaworyzowanych, środków na działania poprawiające kwalifikacje zawodowe, umożliwiające zakładanie spółdzielni socjalnych, rozwijanie oferty edukacyjnej  i inne, właściwe dla Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2007-2013 było inaczej – całość wsparcia z EFS dla Polski była uwzględniona w krajowym Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, którego niektóre elementy (priorytety) wdrażano regionalnie. W związku z tym, że teraz odpowiedzialność za planowanie, wydatkowanie i rozliczenie środków UE pozostaje po stronie regionów, nie bez znaczenia jest przyglądanie się  tym działaniom samorządów, jak i proponowanie rozwiązań ulepszających te działania.

Elementem podręcznika są ankiety do przeprowadzania własnego monitoringu dotyczące m.in. dostępności środków RPO 2014+ dla organizacji pozarządowych; dostępu do gremiów decyzyjnych (komitetów monitorujących) i dostępu do informacji o funduszach. Publikacja jest powiązana ze wspólnymi działaniami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych pt. Monitoring funduszy europejskich (więcej informacji >>>).

POBIERZ PORADNIK >>>