Aktualności

2014-10-15 Monitoring funduszy europejskich – wspólny projekt z OFOP

Obecnie, na lata 2014-2020, ciężar odpowiedzialności wdrażania funduszy europejskich został przesunięty do województw. Dotychczas kontrola społeczna wydatkowania środków na poziomie regionu była znacząco słabsza niż na poziomie krajowym. To oznacza, że konieczne jest zwiększenie roli lokalnych reprezentantów w monitoringu funduszy.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje z terenu całego kraju do wspólnego budowania systemu monitoringu funduszy na poziomie regionalnym. 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących wszystkie województwa utworzy ogólnopolski panel ds. monitorowania funduszy europejskich.

- Potrzebujemy ludzi, którzy potrafią myśleć o rozwoju swojego regionu – mówi Jan M. Grabowski, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. - Znać jego słabe, ale też mocne strony. Ludzi, którzy potrafią upomnieć się o grupy defaworyzowane, ale też ludzi potrafiących przekonywać do podejmowania decyzji odważnych o niekoniecznie przewidywalnych rezultatach.

Udział w panelu to przede wszystkim okazja do wspólnej pracy, wymiany doświadczeń oraz nabywania umiejętności monitoringu polityk publicznych. Projekt zapewni wsparcie szkoleniowe oraz umożliwi organizację spotkań nt. funduszy w poszczególnych województwach. Szczegółówe informacje zawarte zostały w regulaminie uczestnictwa (niżej do pobrania).

- Podczas spotkania szkoleniowego (jeszcze w 2014 roku) wspólnie ustalimy, co jest w monitorowaniu ważne i jak monitorowanie powinno wyglądać – mówi Justyna Szambelan z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. - Potem zweryfikujemy problemy, jakie pojawiają się w regionach i będziemy o nich dyskutować z administracją regionalną oraz z instytucjami centralnymi. Ostatecznie uwagi i rekomendacje wypracowane przez panel zostaną przekazane w formie raportu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Osoby zainteresowane udziałem w panelu mogą swoje zgłoszenia przesyłać do 25 października 2014 roku do biura Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Do zgłoszeń należy dołączyć deklarację poparcia regionalnej federacji organizacji pozarządowych lub przynajmniej pięciu lokalnych organizacji.

Do pobrania:
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy (
.docx, .doc)Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.