Aktualności

2020-03-18 Kontaktowałeś się z KRS? Powiedz nam… jak było

Od kilku miesięcy prowadzimy badanie dotyczące doświadczeń stowarzyszeń i fundacji w kontaktach z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS). Dotychczas już kilkadziesiąt organizacji wzięło w nim udział. Ich zaangażowanie to pierwszy krok do zmian w zakresie współpracy sądowych wydziałów KRS z organizacjami pozarządowymi.

– Do udziału w badaniu zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe, które zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podlegają wpisom w KRS – mówi Ewa Kluszczyńska z Federacji. Badanie składa się z dwóch części: ogólnej – poświęconej ocenie działania instytucji KRS oraz szczegółowej, dotyczącej opisu konkretnych postępowań przed wydziałem KRS. Badanie jest anonimowe, a udział w nim zajmie nie więcej niż 15 minut.

Dotychczas organizacje zgłosiły wiele problemów i wątpliwości związanych z samymi formularzami np. brak na niektórych drukach miejsca wyznaczonego na podpis i pieczęć, co sugeruje, że nie ma konieczności podpisywania załącznika, a właśnie przez to wycofuje się wniosek organizacji, bo nie spełnia wymogów formalnych, jak i w zakresie sprawności działania i zrozumiałości wydawanych decyzji, np. dokumenty nie są sprawdzane w całości, ale "do pierwszego błędu", a po naniesieniu poprawek, organizacja otrzymuje wezwanie do poprawy kolejnego błędu.
Wnioski płynące z monitoringu już za kilka miesięcy zostaną zaprezentowane w formie raportu i będą służyły zwiększeniu świadomości sędziów, pracowników sądów oraz przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej w zakresie problemów z jakimi najczęściej borykają się organizacje pozarządowe w kontaktach z KRS.

Dlatego zachęcamy te organizacje, które jeszcze nie wzięły udziału w badaniu, aby zrobiły to teraz. Wystarczy wejść tutaj >>>  

Projekt "Monitoring prawa do sądu w latach 2019-2020" realizujemy w partnerstwie z Fundacją Court Watch Polska.
 

Obraz Chris Stermitz Pixabay

 

 Badanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Monitoring prawa do sądu w latach 2019-2020”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.