Aktualności

2015-03-27 Konsultacyjne „know how” idzie w świat

Jak świadomie planować rozwój tras rowerowych na terenie powiatu? Jak skutecznie włączać w proces planowania gminy, organizacje pozarządowe i mieszkańców? O naszych doświadczeniach opowiadaliśmy w Chełmnie.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy od ponad roku pracuje nad koncepcją Planu rozwoju tras rowerowych – w tym czasie odbyły się spotkania z przedstawicielami gmin, organizacji pozarządowych, szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami, powstała mapa tras rowerowych i konkretne plany budowy kolejnych odcinków. Prace te wsparte zostały dzięki realizacji partnerskiego projektu (Powiatu i Federacji) „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”, który koncentruje się właśnie na rozwoju konsultacji społecznych w powiecie.

- 25 marca 2015 roku gościliśmy  w Powiecie Chełmińskim – mówi Cezary Grabowski, koordynator projektu. - Opowiadaliśmy o szczegółach i kulisach konsultacji Planu rozwoju tras rowerowych. Powiat Chełmiński przygotowuje się do opracowania podobnego dokumentu, więc postanowiliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami.

Przedstawiciele Powiatu Bydgoskiego i Federacji uczestniczyli też w spotkaniu grupy roboczej odpowiedzialnej za planowanie i realizację konsultacji w Powiecie Chełmińskim.