Aktualności

2011-09-10 Konsultacje z NGO – nowe podejście

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dokumentów dotyczących m.in. zasad wydatkowania środków publicznych w przyszłym roku. W Toruniu odbyło się już spotkanie dotyczące zapisów projektu „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku” (6 września br.). Kolejne – poświęcone zasadom prowadzenia konsultacji społecznych w Toruniu – zaplanowano na 14 września br.

Dotychczas przeprowadzone konsultacje poświęcone programowi współpracy miasta z organizacjami miały inny niż dotychczas charakter i przebieg. Poza możliwością zgłaszania uwag w drodze pisemnej, odbyło się także otwarte spotkanie dla organizacji pozarządowych, w którym samorząd lokalny reprezentowało kilkoro dyrektorów miejskich instytucji. Debatę prowadził mediator społeczny.

W trakcie spotkania, przedstawiciele Federacji zgłosili kilka propozycji i zmian do Programu, w tym m.in. dotyczące karty oceny wniosków o współfinansowanie projektów z miejskich środków (proponując rozszerzenie wzoru karty o element kilkuzdaniowego uzasadnienia), sposobu informowania o uwagach do tych wniosków (przekazywania ww. uzasadnienia organizacjom, których wnioski nie zostały dofinansowane), a także zlecenia organizacji corocznego forum ngo jednej z organizacji w drodze konkursu (a nie jak to było dotychczas jego organizacji przez samorząd lokalny dla organizacji). Nie zabrakło również dyskusji nad koniecznością włączenia w program zasad przyznawania organizacjom miejskich lokali.
 

Bogata relacja fotograficzna ze spotkania znalazła się na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia (zamieszczone obok fotografie pochodzą również z serwisu um.torun.pl).