Aktualności

2017-01-13 Konsultacje projektu ustawy o NCRSO – ważne dla III sektora

Do końca stycznia br. trwają konsultacje projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – dokumentu komentowanego bardzo żywo w sektorze pozarządowym jeszcze przed jego oficjalnym opublikowaniem. Obecnie, do 31 stycznia br. przyjmowane są pisemne uwagi i propozycje do projektu – zachęcamy kujawsko-pomorskie NGO do komentowania projektu przez system stacja-konsultacja.pl, w którym zamieściliśmy projekt ustawy i z którego przekażemy wszelkie uwagi bezpośrednio do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów organizującej konsultacje.

Projekt ustawy jest projektem rządowym i przede wszystkim przewiduje powołanie nowej instytucji odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi – Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NCRSO), która m.in. przejmie prowadzenie Programu FIO. Zmienić się mają także zasady przeprowadzania konkursów na zadania publiczne, a samo Centrum odpowiedzialne będzie za przygotowanie i realizację Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach >>>