Aktualności

2012-05-25 Konkurs dla organizacji „Wolontariat w akcji”

Ogłaszamy konkurs dla organizacji pozarządowych „Wolontariat w akcji”, którego tematem przewodnim jest jakość współpracy organizacji z wolontariuszami. Do wygrania trzy nagrody po 1.300,00 zł, a zgłoszenia przyjmujemy do 18 czerwca 2012 roku.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które współpracują z wolontariuszami. Przedmiotem oceny jest jakość działań realizowanych przez organizację we współpracy z wolontariuszami (w tym zrealizowane przedsięwzięcia, przygotowanie organizacji i wolontariuszy do współpracy oraz opinie wolontariuszy).

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do dnia 18 czerwca 2012 roku (decyduje data wpływu) kompletną aplikację konkursową, która składa się dwóch formularzy do pobrania poniżej.

Na laureatów konkursu czekają trzy atrakcyjne nagrody pieniężne w wysokości 1.300,00 zł każda. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (26 czerwca w Bydgoszczy).
 

Konkurs jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu "Wolontariat w akcji"
Formularz nr 1 "Opis współpracy organizacji z wolontariuszami" (wersja w .doc)
Formularz nr 2 "Rekomendacje wolontariuszy dla organizacji aplikującej" (wersja w .doc)