Aktualności

2024-03-06 Koncepcje, rozwiązania, pomysły, plany – Forum Dobrego Prawa

Gdy dwadzieścioro reprezentantek i reprezentantów organizacji pozarządowych przez dwa dni uczestniczy w spotkaniu związanym z wyzwaniami rzeczniczymi III sektora, to sprawa musi być poważna! Kolejne, bardzo efektywne, spotkanie Forum Dobrego Prawa za nami.

Forum Dobrego Prawa to działająca przy Federacji grupa, która zajmuje się monitorowaniem przepisów ważnych dla NGO i dla ich działalności oraz proponowaniem zmian w prawie. Forum to również forma kontaktu i współpracy przedstawicieli NGO, którzy są absolwentami naszej Szkoły Stanowienia Prawa. Celem funkcjonowania Forum jest przede wszystkim tworzenie zaplecza eksperckiego III sektora w regionie dla potrzeb udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Co jakiś czas organizujemy spotkania Forum, aby podsumowywać dotychczasowe działania, planować i wdrażać kolejne oraz uzupełniać kompetencje - w spotkanaich tych uczestniczy grupa ponad 30 osób.

Pierwszy weekend marca poświęciliśmy na sfinalizowanie kilku działań Forum Dobrego Prawa, którymi zajmowaliśmy się w ubiegłym roku. Dwudniowe spotkanie Forum pozwoliło na dopracowanie koncepcji narzędzia do konsultacji dokumentów on-line. Pracowaliśmy nad tym pomysłem starając się rozwijać i unowocześniać naszą aktywność, którą wiele osób i instytucji zna jako stacja-konsultacja.pl. Uczestniczki i uczestnicy Forum podsumowali też poszukiwanie modelowych rozwiązań dla konsultowania dokumentów. Mamy kilka ciekawych spostrzeżeń i doświadczeń, wyniesionych m.in. z prowadzonych w zeszłym roku konsultacji i za kilka dni je upowszechnimy. I wreszcie, zaplanowaliśmy działania Forum na kolejne trzy lata. Będziemy kontynuowali działalność grupy, realizując kilkanaście procesów konsultacyjnych, tworząc filmy z działań rzeczniczych, mini-raporty o efektywności konsultacji, opinie do dokumentów publicznych, jak też planujemy utrzymać nasze propozycje dla III sektora, m.in. konkurs na finansowe wsparcie działań rzeczniczych NGO, czy też przeprowadzenie Szkoły Stanowienia Prawa.

   
Wydarzenie jest elementem projektu "
Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji". 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.