Aktualności

2017-12-15 Jawność życia publicznego – pora na głos organizacji
Photo by Steven Bulhoes, freeimages.com

Jawność życia publicznego – kogo powinno interesować to zagadnienie bardziej niż organizacje pozarządowe? Dlatego organizujemy spotkanie poświęcone planowanym regulacjom prawnym w obszarze jawności życia publicznego. Będzie można poznać projekt ustawy, porozmawiać o jego plusach i minusach i włączyć się w grupową pracę służącą… wypracowaniu propozycji NGO do tego projektu.

Spotkanie „O jawności życia publicznego – warsztaty” to jedno z naszych pierwszych działań w przedsięwzięciu „Organizacje stanowią prawo” (tu piszemy o nim szerzej >>). W trakcie spotkania (19-20 grudnia br. w Toruniu) mowa będzie o projekcie ustawy o jawności życia publicznego, który w ostatnich tygodniach wzbudzał wiele kontrowersji w środowisku III sektora. O tym jak tworzony był projekt, jakie zmiany w dostępie do informacji publicznej przewiduje, kim są sygnaliści i jaki sposób uregulowania ich statusu proponuje ustawa oraz jakie są plusy i minusy proponowanego w projekcie ustawy publicznego rejestru umów.
Jednak najwięcej czasu poświęcimy planowaniu wspólnych działań rzeczniczych w odniesieniu do proponowanej ustawy, czyli propozycji zmian do projektu ustawy, krytycznej refleksji nad zaproponowanymi zmianami i rozwinięciu postulatów konstruktywnych. Co więcej, zaplanujemy także dalsze działania po spotkaniu, tak, aby propozycje uczestników spotkania mogły trafić do twórców projektu ustawy i zostały wzięte pod uwagę.

Na spotkanie można zapisać się tutaj >>

Organizatorem spotkania jest Fundacja Stabilo, która jest jednym z partnerów Federacji w projekcie „Organizacje stanowią prawo”. Projekt realizujemy wspólnie również z CISTOR – Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne oraz Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki.