Aktualności

2014-10-14 Federacyjne „oczko”

Do grona organizacji członkowskich Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przystąpiła fundacja Gildia Mediacyjna. Tym samym Federacja ma 21 członków.

Gildia Mediacyjna jest młodą, bo powołaną w lutym 2014 roku, organizacją pozarządową o statusie fundacji. Zespół Gildii to dyplomowani mediatorzy i trenerzy szkoleń biznesowych. W codziennej aktywności Fundacja koncentruje się na organizowaniu warsztatów rozwojowych, prowadzeniu interwencji dla osób doznających przemocy, a przede wszystkim prowadzeniu mediacji i udzielaniu wsparcia w sytuacjach konfliktowych osobom fizycznym, instytucjom i podmiotom gospodarczym.

Czy 21 organizacji członkowskich w Federacji to dużo? – Nie oceniamy siły i aktywności Federacji w ten sposób – odpowiada Jan M. Grabowski, prezes Federacji. – Dla nas ważne jest, że każda przystępująca organizacja podjęła świadomie decyzję o chęci uczestniczenia w tym wspólnym przedsięwzięciu jakim jest Federacja. Liczba naszych organizacji rośnie konsekwentnie i każda z nich wnosi coś wyjątkowego. Każda może pochwalić się sporymi sukcesami i zaufaniem społecznym – podsumowuje.

Na najbliższe miesiące Federacja planuje cały szereg działań dla swoich członków, od wspólnych wyjazdów integracyjnych, przez wspólne planowanie i realizację kampanii 1% na rzecz NGO, wspólne planowanie wykorzystania środków unijnych z „nowych” funduszy do 2020 roku aż po katalog promocyjny oferty poszczególnych organizacji.

Więcej o wybranych planach Federacji można przeczytać tutaj >>>, a o zasadach przystępowania do Federacji w tym materiale >>>