Aktualności

2010-11-08 Federacja w Kapitule Nagrody Marszałka

W Toruniu podsumowano realizację programów unijnych w województwie (tzw. RPO oraz PO KL) i podczas uroczystej gali nagrodzono wyróżniające się projekty. Laureatów nagrody, przyznawanej po raz drugi (pierwsza edycja odbyła się w ubiegłym roku) wskazała Kapituła nagrody, w skład której weszli przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, biznesowego i pozarządowego (po trzy osoby). Sektor pozarządowy reprezentował przedstawiciel Federacji.

Nagrody "Innowacyjni – europejska nagroda regionu 2010” przyznał Marszałek województwa w kategoriach: rozwój przedsiębiorczości (nagrodzono firmę SILVA Mikroelektronik Holding Sp. z o.o. z Kijewa Szlacheckiego), ochrona środowiska (nagroda dla gminy Koronowo), edukacja w regionie (nagroda dla Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu), integracja zawodowa i społeczna (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie) oraz promocja przedsiębiorczości i rozwój kwalifikacji (Forum Związków Zawodowych).

Kapituła Nagrody to dziewięć osób – po trzech reprezentantów z każdego z sektorów. Sektor pozarządowy reprezentowali przedstawiciele trzech organizacji z województwa, w tym Kujawsko-Pomorska Federacji Organizacji Pozarządowych, której przedstawicielem w Kapitule był p. Jan Cichon, Prezes Fundacji „Daj szansę” w Toruniu. Kapituła przyznała wyróżnienia w formie okolicznościowych statuetek.