Aktualności

2017-04-03 Co działa, a co nie działa w funduszach UE – przyjdź na spotkanie
Photo by Sarah Williams, freeimages.com

Dwa lata doświadczeń z tzw. „nowymi” funduszami UE to okazja do spotkania i dyskusji w gronie organizacji pozarządowych o tym co działa, a co nie działa w systemie aplikowania i realizacji projektów. Federacja zaprasza na spotkanie, które ma pomóc w identyfikacji barier w aplikowaniu i realizacji projektów dla NGO i wypracowaniu propozycji zmian.

Przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy mają doświadczenie w ubieganiu się o środki UE z perspektywy 2014-2020 zapraszamy do Torunia na spotkanie w środę, 12 kwietnia br. Dotychczasowe doświadczenia korzystania przez NGO ze środków UE, zwłaszcza EFS, wskazują, że system aplikowania i zasady realizacji projektów są bardziej skomplikowane i wymagające niż w latach 2007-2013. Bardzo często organizacje mają poważne zarzuty wobec obowiązków i zasad dostępu do funduszy.
Dlatego na spotkaniu chcemy zebrać uwagi i zastrzeżenia środowiska NGO do obowiązujących procedur aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), podzielić się doświadczeniami i wspólnie zastanowić się jak tworzyć lepszy i bardziej przyjazny organizacjom system. Wspólne ustalenia będą wykorzystane w pracy reprezentantów sektora pozarządowego w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2010 (KM RPO) oraz przekazane do Forum ds. uproszczeń funduszy przy Ministrze Rozwoju.

Pomysłodawcą spotkania jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP), która przygotowuje spotkanie dla województwa kujawsko-pomorskiego we współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych, a prowadzącymi będą reprezentanci organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym RPO WK-P 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia br. w godz. 10:00-15:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zgłoszenie poprzez formularz rejestracji dostępny tutaj >>>.

Uczestnikom dojeżdżającym spoza Torunia proponujemy zwrot kosztów dojazdu (według cen biletów komunikacji publicznej). Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Zapraszamy!
Program spotkania do pobrania >>>

Projekt "III sektor dla EFS-u", realizowany w ramach umowy o przyznanie dotacji na realizację działań sieci współpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.