Aktualności

2014-04-25 1% podatku – świadomy wybór, lokalny cel

Szczególnie w kwietniu podatnicy zasypywani są propozycjami komu powinni przekazać 1% podatku. Powstaje pytanie – jakimi kryteriami kierować się dokonując wyboru organizacji i przekazania 1%?

– W Federacji stawiamy dwie proste tezy: pierwsza – wskazanie organizacji, która otrzyma 1% powinno być świadomym wyborem, a nie mechanicznym gestem. Druga – 1% powinien trafiać do organizacji z najbliższego otoczenia podatnika – wyjaśnia Jan M. Grabowski z Federacji.

Skoro podatnik ma – zupełnie unikatowe – prawo zadecydowania o przeznaczeniu 1% zapłaconego podatku na wsparcie sektora pozarządowego, to w takim razie powinien podjąć decyzję świadomą. Świadomie zadecydować na co chce wydać pieniądze… publiczne. Może bezpośrednio wskazać problem, który jest dla niego ważny i jednocześnie instytucję, która problem ten rozwiązuje.

Natomiast przekazanie 1% podatku organizacji działającej w najbliższym środowisku, lokalnie lub regionalnie, pozwala na łatwe sprawdzenie co dzieje się z przekazanymi pieniędzmi. Tak naprawdę pozwala na wsparcie lokalnej społeczności. Nie warto 1% przekazywać automatycznie czy przypadkowo. Nie wystarczy kierować się wyłącznie reklamą. Natomiast koniecznie warto sprawdzić co stało się z przekazanymi środkami przed ponownym wsparciem tej samej organizacji w kolejnym roku.

Polecamy:
* akcję „1% - WYBIERZ MĄDRZE” - Cztery wskazania mądrego przekazywania!

** organizacje członkowskie Federacji uprawnione do otrzymywania 1% podatku

*** wykaz organizacji uprawnionych do przyjmowania wpłat 1% (baza Ministerstwa)