Aktualności

2012-10-22 "Jak skutecznie rozmawiać z samorządem?" - szkolenia dla NGO

„Na czym polegać ma dobra współpraca organizacji pozarządowych i administracji? Czy znamy wartość i rolę programów współpracy samorządu z organizacjami? (…) Organizacje III sektora naszego regionu zbyt rzadko angażują się we współpracę z administracją w wymiarze pozafinansowym. Jedną z przyczyn jest nadal zbyt mało jest okazji, by merytorycznie i odpowiedzialnie na te tematy rozmawiać”.

To fragment zaproszenia do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Jak skutecznie rozmawiać z samorządem? Metody i techniki dialogu obywatelskiego”, które Federacja organizuje w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego.

Cele tych szkoleń są ambitne, m.in. wypracowanie wspólnego rozumienia korzystnej dla obu stron współpracy organizacji pozarządowych z samorządem każdego szczebla administracji, poznanie znaczenia i zawartości programów współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi, poznanie zasad społecznych konsultacji dokumentów istotnych dla III sektora (program szkolenia można zobaczyć tutaj>>>).


SZKOLENIE WE GRUDZIĄDZU

Szkolenie odbędzie się 15 listopada 2012 roku w Grudziądzu [Hotel RAD, ul. Chełmińska 144] w godz. od 9.00 do 16.00, a zaproszenie kierowane jest do organizacji z Grudziądza oraz sąsiednich powiatów, w tym zwłaszcza: grudziądzkiego, świeckiego, chełmińskiego, wąbrzeskiego i brodnickiego.

Zainteresowane organizacje prosimy o przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania tutaj>>>) do dnia 13 listopada 2012 roku.


SZKOLENIE W INOWROCŁAWIU

Szkolenie „Jak skutecznie rozmawiać z samorządem? Metody i techniki dialogu obywatelskiego” organizujemy również w Inowrocławiu w terminie 19 listopada 2012 roku [Centrum Pomocy Organizacjom Pozarządowym, Al. Niepodległości 4]. Termin zgłoszenia na szkolenie mija 16 listopada (karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj>>>).