Aktualności

2016-10-06 Spotkania dla gmin zainteresowanych grantem na konsultacje
Photo by Kerem Yucel, freeimages.com

W październiku odwiedzamy gminy, które chcą ubiegać się o grant na konsultacje społeczne – przyjeżdżamy na zaproszenia gmin. Dodatkowo dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego organizujemy spotkania wojewódzkie.

Od 03 października do 07 listopada br. prowadzimy drugi (i ostatni) nabór gmin do projektu grantowego, który realizujemy wspólnie z Fundacją Stabilo. Zasady i przebieg rekrutacji opisaliśmy tutaj >>>. Aby spokojnie przedyskutować cele i zasady udziału w projekcie, jak i potrzeby konsultacyjne konkretnej gminy, nasi reprezentanci przyjeżdżają do zainteresowanych gmin. Aby skorzystać z tej formy kontaktu, wystarczy zadzwonić do biura Federacji (tel. 56 652 23 56) i umówić spotkanie. W pierwszym naborze odwiedziliśmy ponad 25 gmin ze wszystkich czterech województw objętych projektem (kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie).

Dodatkowo dla województw, z których otrzymaliśmy dotychczas najmniej zgłoszeń (pomorskie i warmińsko-mazurskie) zaplanowaliśmy dwa spotkania informacyjne:

* 11 października 2016  roku w godz. 11.30-13.30  w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1 (sala 433)
* 12 października 2016  roku w godz. 10.00-12.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku  przy ul. 3. Maja 9 (sala 034)

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie mailem wypełnionego zgłoszenia: formularz zgłoszenia na spotkanie w Olsztynie >>>, formularz zgłoszenia na spotkanie w Gdańsku >>>.

Przypominamy, że ideą projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” jest przygotowanie i przeprowadzenie przez samorządy procesów konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w oparciu o grant przyznawany samorządowi przez organizację pozarządową. Oprócz środków na realizację konsultacji, gmina uczestnicząca w projekcie otrzymuje także wsparcie szkoleniowe i doradcze dla pracowników urzędów w przygotowaniu konsultacji. Udział w projekcie jest bezpłatny (przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Działaniu 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego). Szczegółowo o tym przedsięwzięciu piszemy tutaj >>>