Aktualności

2016-05-04 Jak uzyskać grant na konsultacje dla gminy - zaproszenie
Photo by Ozan Uzel, freeimages.com

Rozpoczynamy serię regionalnych spotkań informacyjnych o naszym projekcie „Dobre konsultacje, dobry plan", w którym samorządy uzyskać mogą grant na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

Ideą projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez samorządy procesów konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w oparciu o grant przyznawany samorządowi przez organizację pozarządową. Oprócz środków na realizację konsultacji, gmina uczestnicząca w projekcie otrzymuje także wsparcie szkoleniowe i doradcze dla pracowników urzędów w przygotowaniu konsultacji. Udział w projekcie jest bezpłatny (przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Działaniu 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego). Więcej o tym przedsięwzięciu pisaliśmy tutaj >>>

Zasady udziału i przebieg projektu prezentować będziemy na spotkaniach organizowanych w czterech województwach objętych projektem, tj. w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Zaczynamy od spotkań na Warmii i Mazurach, potem Pomorze i Pomorze Zachodnie. A na początku czerwca województwo kujawsko-pomorskie.

I. Spotkania dla województwa warmińsko-mazurskiego - do wyboru jeden z dwóch terminów:

* 12 maja 2016 roku w Giżycku (spotkanie w godz. 11:30-14:00)
* 13 maja 2016 roku w Olsztynie (spotkanie w godz. 11:30-14:00)

II. Spotkania dla województwa pomorskiego - do wyboru jeden z dwóch terminów:

* 18 maja 2016 roku w Chojnicach (spotkanie w godz. 12:00-14:30)
* 19 maja 2016 roku w Gdańsku (spotkanie w godz. 12:00-14:30)

III. Spotkania dla województwa zachodniopomorskiego - do wyboru jeden z dwóch terminów:

* 23 maja 2016 roku w Szczecinie (spotkanie w godz. 12:00-14:30)
* 24 maja 2016 roku w Kołobrzegu (spotkanie w godz. 12:00-14:30)

Formularze zgłoszenia dla poszczególnych województw oraz agendę spotkań – wraz ze wskazaniem bliższych szczegółów organizacyjnych – zamieściliśmy poniżej. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na numer faksu: 56  652 23 56 lub skan na adres: federacja@federacja-ngo.pl.

I. Spotkania dla województwa warmińsko-mazurskiego
Agenda spotkania (Giżycko/Olsztyn) >>>

Karta zgłoszeniowa (Giżycko/Olsztyn) >>>
Karta zgłoszeniowa (wersja edytowalna) >>>

II. Spotkania dla województwa pomorskiego
Agenda spotkania (Chojnice/Gdańsk) >>>

Karta zgłoszeniowa (Chojnice/Gdańsk) >>>
Karta zgłoszeniowa (wersja edytowalna) >>>

III. Spotkania dla województwa zachodniopomorskiego
Agenda spotkania (Szczecin/Kołobrzeg) >>>
Karta zgłoszeniowa (Szczecin/Kołobrzeg) >>>
Karta zgłoszeniowa (wersja edytowalna) >>>