Aktualności

2020-04-23 Jak przystąpić do Federacji

Federacja otwarta jest na udział w niej innych organizacji pozarządowych, działających w różnych obszarach pożytku publicznego – tak napisaliśmy w naszym statucie. A to oznacza, że procedura przystąpienia do Federacji jest bardzo prosta.

Obecnie członkami Federacji są 32 stowarzyszena i fundacje z województwa kujawsko-pomorskiego. Ich pełną listę prezentujemy w zakładce "Członkowie". Przyjęcie organizacji pozarządowej w poczet członków Federacji następuje w trzech krokach:

1. Organizacja zainteresowana przystąpieniem do Federacji składa pisemny wniosek o przyjęcie 
Nie mamy wzoru, ani formularza takiego wniosku. Potrzebny jest pisemny akces, a nie poprawnie wypełniony formularz.  Do wniosku należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji za ostatni zamknięty rok obrachunkowy.

2. Rekomendacje albo spotkanie
Do wniosku o przyjęcie należy załączyć dwie pisemne rekomendacje od innych członków Federacji, w tym od jednej organizacji, która ma swojego reprezentanta w zarządzie Federacji. A co zrobić gdy nie mamy takich rekomendacji? Trzeba zwrócić się do zarządu Federacji (zadzwonić, albo napisać) o pomoc w uzyskaniu rekomendacji. Spotkamy się, porozmawiamy i wystawimy rekomendacje.

3. Przyjęcie organizacji następuje w drodze uchwały zarządu Federacji
Zasady przystępowania do Federacji opisaliśmy w naszym Statucie w §6, 7 oraz 10. Zawsze pojawia się też pytanie "A ile to kosztuje?" Federacja jest organizacją członkowską, a w organizacjach członkowskich wymagane są składki. Składka roczna w Federacji to 60,00 zł. Tak, sześćdziesiąt złotych, lub 5,00 zł miesięcznie, bowiem przystępując do Federacji np. w maju, składkę uiszcza się proporcjonalnie do liczby miesięcy członkostwa w danym roku.

Zapraszamy do nas!