Aktualności

2018-07-09 Inspiracje i wymiana doświadczeń (po III Forum Konsultacyjnym)
fot. Fundacja Stabilo

Już po raz trzeci spotkaliśmy się na warsztatach i spotkaniach sieciujących z reprezentantami 25 gmin realizujących konsultacje społeczne w oparciu o grant otrzymany od Federacji. Spotkanie po nazwą "Forum Konsultacyjnego" odbyło się w podtoruńskiej Wielkiej Nieszawce, a jego głównym organizatorem była Fundacja Stabilo, nasz partner w projekcie "Dobre konsultacje, dobry plan".

Na Forum przygotowaliśmy sześć tematów: o narzędziach pracy w urbanistyce społecznej (m.in. o zastosowaniu makiety i doświadczeniach projektu "Żywa ulica"), o e-partycypacji w planowaniu przestrzennym, o ewaluacji procesów konsultacyjnych i wykorzystaniu jej wyników w kolejnych procesach, o potrzebie uspołecznienia procesu rewitalizacji oraz o GIS partycypacyjnym i oprogramowaniu geoprzestrzennym (m.in. o zastosowaniu dronów w procesie planowania przestrzennego - zdjęcia z tej części Forum zamieszczamy poniżej). Nie zabrakło także specjalnego spotkania sieciującego dla uczestników projektu, które służyło przede wszystkim wymianie doświadczeń i podpowiedziom jak radzić sobie z trudnościami w konsultacjach. Realizując konsultacje, każda z gmin zdobywa własne doświadczenia z  konsultacji, dlatego też wartość spotkań jest bardzo duża.

Projekt "Dobre konsultacje, dobry plan" realizujemy wspólnie z Fundacją Stabilo w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Każda z gmin uczestniczących w projekcie otrzymała od nas grant na konsultacje społeczne dot. planowania przestrzennego.