Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Zaprezentowane poniżej raporty z badań ankietowych z okresu od listopada 2023 roku do kwietnia 2024 roku powstały w trackie projektu Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji.
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Raport z badania „Środki na rozwój organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim”
Raport podsumowuje badanie przeprowadzone z myślą o weryfikacji potrzeb i możliwości kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych w zakresie korzystania ze środków Funduszy Europejskich na rozwój instytucjonalny organizacji obywatelskich (tzw. capacity building) i łączy się z naszymi innymi działaniami na rzecz dostępności środków unijnych dla organizacji pozarządowych
(kwiecień 2024)Pobierz

Raport z badania „Badanie potrzeb opiekunów osób z niepełnosprawnościami”
Raport podsumowuje badanie przeprowadzone wśród rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w kontekście m.in. potrzeb asystencji osób niepełnosprawnych i łączy się z naszymi innymi działaniami na rzecz zmian w rządowych programach adresowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia
(grudzień 2023)Pobierz