Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Dzięki staraniom Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powstał międzysektorowy partycypacyjny zespół, który stworzył alternatywne procedury wyboru projektów w Programie Kapitał Ludzki. Rozwiązania te włączono do dokumentów obowiązujących i regulujących PO KL. Federacja była uczestnikiem procesu tworzenia zmian.

Raport opisuje działania Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych związane z zaangażowaniem na rzecz ulepszenia procedur wyboru projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL). Program ten jest znany wielu organizacjom pozarządowym, które nierzadko mają bardzo krytyczne zdanie o obowiązujących w nim procedurach wyboru projektów do realizacji.

Federacja przez dwa kolejne lata z rzędu brała udział w konsultacjach różnych dokumentów związanych z wyłanianiem projektów do realizacji w PO KL. Jednak dzięki Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, możliwe było znacznie bardziej efektywne zaangażowanie się Federacji w kreowanie zmiany w tym zakresie. Staraniem „Stoczni” i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powstał międzysektorowy partycypacyjny zespół, który stworzył alternatywne procedury wyboru projektów. Rozwiązania te włączono do dokumentów obowiązujących i regulujących PO KL.

Raport opisuje proces zaangażowania Federacji, jak i wynik prac zespołu oraz przyjęte w PO KL rozwiązania. Mimo, że na zmiany w procedurach wyboru projektów w PO KL Federacja nie miała kluczowego wpływu, będąc jednak jednym z niewielu podmiotów zaangażowanych w proces zmian, doświadczenia opisane w raporcie są nie tylko cenne dla Federacji i dla jej kolejnych działań, ale są także ciekawym dowodem skuteczności partycypacyjnej organizacji pozarządowych. Zwłaszcza dla wszystkich, którzy wahają się, czy warto uczestniczyć w tworzeniu mechanizmów wykorzystania funduszy strukturalnych.

Pobierz:

Raport „Szukanie najlepszych rozwiązań, czyli jak organizacje pozarządowe zmieniały zasady wyboru projektów w PO KL” [maj 2013 roku]