Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Raport opisuje działania Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych związane z tworzeniem, konsultacjami społecznymi i promocją Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017 oraz Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Raport opisuje działania Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych związane z tworzeniem, konsultacjami społecznymi i promocją Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017 oraz Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. Celem działań strażniczych było monitorowanie powstających programów poprzez wprowadzenie do grupy reprezentatywnej tworzącej programy przedstawiciela Federacji oraz zebranie, zgłoszenie i przyjęcie propozycji zmian w ramach konsultacji społecznych programów. Działania zakończyły się częśiowym sukcesem.

Pobierz
Raport „Program  Współpracy Gminy Miasta Toruń z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 i Program Wieloletni na lata 2013-2018” [wrzesień 2013 roku]

Załączniki do Raportu

 1. Projekt Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017 [Zobacz>>>]
 2. Projekt Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. [Zobacz>>>]
 3. Stanowisko Federacji dot. projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi z 07 września 2012 roku [Zobacz>>>]
 4. Stanowisko Federacji dot. projektu Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok  z 07 września 2012 roku [Zobacz>>>]
 5. Raport z konsultacji (oprac. Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia) [Zobacz>>>]
 6. Formularz do zgłaszania uwag do Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi [Zobacz>>>]
 7. Formularz zgłaszania uwag do Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. [Zobacz>>>]
 8. Dokument po konsultacjach (uchwalony) – Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi [Zobacz>>>]
 9. Dokument po konsultacjach (przyjęty) – Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok [Zobacz>>>]