Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Raport przedstawia doświadczenia uczestnictwa w procesie tworzenia postulatów i rekomendacji rozwiązań dotyczących prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w nowym okresie programowania w latach 2014-2020.

Raport przedstawia doświadczenia uczestnictwa w procesie tworzenia postulatów i rekomendacji rozwiązań dotyczących prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w nowym okresie programowania funduszy unijnych w latach 2014-2020. Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych uczestniczył w działaniach Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych (PWOP) zainicjowanej na szczeblu ogólnopolskim w formie międzysektorowego zespołu roboczego pracującego cyklicznie metodą warsztatową na spotkaniach w Warszawie.

Pobierz
Raport „Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych” [wrzesień 2013 roku]

Załączniki do Raportu Zobacz >>>