Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Raport zwięźle opisuje powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie, zapoczątkowanie partycypacyjnego modelu tworzenia prawa miejscowego, przygotowanie wersji roboczej powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Pobierz: Raport „Monitoring powstawania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie” [marzec 2014]

Załączniki do raportu:

1. Wniosek organizacji pozarządowych do zarządu powiatu o powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie [Zobacz >>>]

2. Uchwała Rady Powiatu ws. trybu powołania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie [Zobacz >>>]

3. Karta zgłoszenia kandydatów przez organizacje pozarządowe do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie [Zobacz >>>]

4. Karta do głosowania na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie [Zobacz >>>]

5. Uchwała Zarządu Powiatu ws. wskazania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie [Zobacz >>>]

6. Uchwała Rady Powiatu ws. wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Radziejowie w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie [Zobacz >>>]

7. Uchwała Zarządu Powiatu ws. powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie [Zobacz >>>]